អំពីយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំ​គឺជា​ក្រុមការងារ​មួយដែលពោរពេញទៅដោយថាមពល ហើយបាននិងកំពុងស្វែងរកនូវអ្វីដែលល្អៗដូចជា៖ ព័ត៌មានថ្មីៗ កីឡា ចំណោះដឹងខ្លីៗអំពី សុខភាព គ្រួសារ ស្នេហា ការងារ សម្រស់ កត្តាគួរយល់ដឹង ក៏ដូចជាបញ្ហា និងដំណោះស្រាយក្នុងជីវិតជាដើម។

1 minute logo

ម្យ៉ាងវិញទៀត រាល់អត្ថបទដែលបានបង្ហាញសុទ្ធតែមានការស្រាវជ្រាវចេញពីប្រភពច្បាស់លាស់ណាមួយដែលអាចទុកចិត្តបាន ឬបានមកពីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គម រួមផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិត។

អ្វីទាំងអស់នេះ គឺពិតណាល់យើងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវអ្វីដែលយើខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីសង្គមមួយនេះ ហើងក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លីដល់អ្នកអានទាំងឡាយ។ ទោះបីជាយើងខ្ញុំប្រឹងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក្ដី តែកំហុសប្រកដណាស់ ពិតជាអាចកើតមាន ហេតុដូចនេះ យើងខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីសូមទោសដល់មិត្តអ្នកអានទាំងឡាយ និងមេត្តាអធ្យាស្រ័យផង ចំពោះកំហុសណាមួយដោយអចេតនា។ យើងខ្ញុំរីករាយ និងទទួលយករាល់ការរិះគន់ទាំងឡាយណាដែលឋិតក្នុងន័យស្ថាបនា។ អរគុណ!