មកមើលក្លឹប និងប្រទេសណាខ្លះដែលមានកីឡាករជាប់ឈ្មោះដណ្ដើមដំណែកកីឡាករល្អដាច់គេរបស់ FIFPro 2018

យោងតាមការប្រកាសរបស់ សហព័ន្ធកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា FIFPro បានបញ្ចេញឈ្មោះកីឡាករទាំង៥៥នាក់ដើម្បីប្រជែងតំណែងកីឡាករល្អដាច់គេទាំង១១នាក់ សម្រាប់ទំរង់ ៤-៣-៣។

ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹកកីឡាករទាំង៥៥នាក់ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីររបស់ FIFPro

អត្ថបទអានបន្ត៖ ឈ្នោះកីឡាករទាំង៥៥នាក់ សម្រាប់ប្រជែងយកតំណែង១១នាក់ ល្អដាច់គេលើពិភពលោក

ក្លឹបដែលមានកីឡាករជាប់ឈ្មោះ៖
Real Madrid – 12
Barcelona – 12
PSG – 6
Juventus – 5
Liverpool – 5
Bayern Munich – 4
Manchester United – 4
Atletico Madrid – 3
Chelsea – 3
Manchester City – 3
Tottenham – 2
Everton – 1
Inter Milan – 1
Southampton – 1
Stuttgart – 1
Vissel Kobe – 1

លីកដែលមានកីឡាករជាប់ឈ្មោះ៖
La Liga – 27
Premier League – 19
Ligue Un – 6
Serie A – 6
Bundesliga – 5
J1 League – 1

ប្រទេសដែលមានកីឡាករជាប់ឈ្មោះ៖
Spain – 9
France – 8
Brazil – 6
Croatia – 5
Belgium – 4
Germany – 4
England – 3
Uruguay – 3
Argentina – 2
Italy – 2
Chile – 1
Colombia – 1
Costa Rica – 1
Egypt – 1
Netherlands – 1
Poland – 1
Portugal – 1
Senegal – 1
Serbia – 1

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *